Skip to main content

Klaster LTPP, od 2016 roku Krajowy Klaster Kluczowy, jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.DOŁĄCZ DO NAS!

Misja – Tworzenie i rozwój pomorskiego multimodalnego węzła logistycznego, położonego na szlaku korytarza Północ-Południa, w tym na szlaku VI paneuropejskiego korytarza transportowego oraz wspieranie wykorzystania technologii przyjaznych dla środowiska w transporcie.

Szczególny priorytet dla transportu morskiego, jako posiadającego wyjątkowe znaczenie dla rozwoju województwa Klaster Logistyczno-Transportowy „Północ-Południe” w Gdańsku jest oddolną inicjatywą pomorskiego biznesu. Działa w branży logistyka, transport, dystrybucja , która jest wiodącym sektorem gospodarki regionu niezbędnym do jej efektywnego i sprawnego funkcjonowania.
Honorowym Przewodniczącym Klastra jest prof. Witold Andruszkiewicz – wybitna osobowość świata nauki i praktyki polskiej gospodarki morskiej. Aktywny propagator rozwoju autostrad i portów
motto klastra:
MIARĄ KREATYWNOŚCI LUDZI JEST ICH GOTOWOŚĆ DO WSPÓŁPRACY

Kontakt
Klaster Logistyczno Transportowy Północ – Południe
Koordynator: Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych Sp. z o.o
Biuro Międzynarodowych Programów Współpracy Gospodarczej,
Siedziba/Biuro: Budynek Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3
Tel 510116739
Email: klasterlogtrans@gmail.com
Strona www: https://www.klasterlogtrans.pl

https://www.klasterlogtrans.pl