Skip to main content

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej jest ogólnokrajową, dobrowolną, samorządową organizacją podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w ramach szeroko rozumianej gospodarki morskiej.
Krajowa Izba Gospodarki Morskiej jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, posiada osobowość prawną (rejestr sądowy IG-15) i działa na podstawie przepisów Ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. oraz Statutu Izby
Organem prasowym KIGM jest dwutygodnik menadżerów transportu, handlu i przemysłu morskiego „Namiary na Morze i Handel”.

Kontakt

ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia
tel. +48 58 661 53 75
Email: kigm@kigm.pl
Strona www: https://kigm.pl