Skip to main content

Politechnika Morska w Szczecinie kontynuuje dziś tradycje edukacji morskiej, których początki sięgają roku 1947, kiedy to powstała jednowydziałowa Państwowa Szkoła Morska w Szczecinie przy alei Piastów 19. W pierwszych latach swego funkcjonowania przechodziła ona różne transformacje organizacyjne, po których w roku 1962, w trakcie dynamicznego rozwoju floty dalekomorskiej i przedsiębiorstw rybackich w Polsce, wznowiła swoją działalność jako Państwowa Szkoła Rybołówstwa Morskiego. Prowadziła ona dwa wydziały: Nawigacyjno-Połowowy oraz Obsługi Maszyn Statków Rybackich. W 1963 roku powołano kolejną szkołę – była to Państwowa Szkoła Morska, która kształciła kadrę oficerską dla floty handlowej. Struktury organizacyjne obu szkół miały  cechy uczelni wyższej. W 1967 roku połączono obie szkoły i powstała wówczas pomaturalna Państwowa Szkoła Morska, która chwilę później – w 1968 roku przekształcona została w Wyższą Szkołę Morską z dwoma wydziałami Nawigacyjnym i Mechanicznym.

Kontakt

ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
E-mail: pm@pm.szczecin.pl
Strona www: https://www.pm.szczecin.pl