Skip to main content

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności opiniotwórczej dla przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych gospodarki morskiej w zakresie usług rzeczoznawczych, bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska, zarządzania, oraz działań dla podniesienia rangi ekonomicznej regionu oraz reprezentowania interesów morskich Pomorza Zachodniego.

Staramy się wdrażać najwyższe standardy w usługach rzeczoznawczych oraz reprezentować i chronić wartości etyczne zawodu.

Członkiniami i członkami Stowarzyszenia Ekspertów Morskich zostać mogą wybitni fachowcy w dziedzinie związanej z szeroko rozumianą gospodarką i administracją morską, transportem morskim, rzecznym i intermodalnym, logistyką morską, portami morskimi, budową i eksploatacją portów morskich, turystyką morską, ochroną środowiska morskiego oraz organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwami gospodarki morskiej, cieszący się dobrą opinią i zaufaniem, rekomendowani przez dwóch wprowadzających członków, zweryfikowani przez Komisję Kwalifikacyjną działającą przy Stowarzyszeniu.

Kontakt

MEA
Stowarzyszenie Ekspertów Morskich
ul. Wały Chrobrego 1-2
(Politechnika Morska)
70-500 Szczecin
Tel. +48 604 404 096
Email: biuro@mea.szczecin.pl
Strona www: www.mea.szczecin.pl