Skip to main content

Jesteśmy kancelarią prawną mającą siedzibę w sercu szczecińskiej mariny. Pomagamy przedsiębiorcom w prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej w wyspecjalizowanych branżach związanych z wodą i wiatrem:

  • gospodarki morskiej,
  • przemysłu jachtowego,
  • morskiej energetyki wiatrowej.

Znamy aktualne potrzeby tych rynków. Jesteśmy członkiem szeregu branżowych stowarzyszeń. Bierzemy również aktywny udział w bieżących wydarzeniach, kongresach i sympozjach, w Polsce i za granicą.

Prawdopodobnie jako jedyna kancelaria w Polsce fundujemy kursy na patent sterników motorowodnych naszym pracownikom, aby jeszcze więcej wiedzieli o portach, marinach, statkach oraz codzienności działalności klientów. A jako skutek uboczny – zarażamy ich pasją do jachtingu.

Odkrywczość i odwaga (obok specjalizacji, partnerstwa, bezpieczeństwa i rozwoju) to wartości, które znajdują codzienne odzwierciedlenie w naszej pracy. Kwestie związane z gospodarką morską są na tyle złożone, że takie podejście jest niezbędne. Stawiamy na pomysłowe i skuteczne rozwiązania – zwłaszcza w przypadku morskiej energetyki wiatrowej, gdzie nie ma jeszcze ustalonych wystarczających norm lub standardów.

Staramy się ułatwić życie gospodarcze naszych klientów. Posługujemy się możliwie prostym językiem. Chcemy, aby nasi klienci nie tylko widzieli wartość usług kancelarii, ale też aby rozumieli drogę, którą wspólnie zmierzamy do zakładanych efektów.

Woda i wiatr to żywioły, które są dla mnie pasją. Stąd też, nieprzypadkowa specjalizacja naszej kancelarii. Wraz z załogą wspieramy podmioty gospodarki morskiej i przemysłu jachtowego. Pomagamy także innym przedsiębiorcom. Staramy się, aby środowisko prawne, w którym funkcjonują było dla nich jak najbardziej zrozumiałe, przyjazne i efektywne. Działamy razem, bo razem możemy więcej.

Patryk Zbroja

Kontakt

Adres: ul. Przestrzenna 11/4, 70-800 Szczecin
Telefon: 91 488 44 22
Email: kancelaria@zbrojaadwokaci.pl
Strona www: https://zbrojaadwokaci.pl/